تامین اجتماعی

اخبار ؛ مشاوره ؛ راهنمایی

تامین اجتماعی

اخبار ؛ مشاوره ؛ راهنمایی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بیمه اجباری» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

نرخ حق بیمه سال 95
اختصاصی وبلاگ تامین اجتماعی ؛
با توجه به تعیین حداقل دستمزد سال 95 نرخ حق بیمه به شرح جدول زیر تغییر می کند:

عنوان

حق بیمه سال 94

حق بیمه سال 95

حق بیمه اجباری کارگران (30 درصد)

246727

276649

حق بیمه اختیاری (26درصد)

222055

248985

حق بیمه مشاغل آزاد (12 درصد)

85491

97459

حق بیمه مشاغل آزاد (14 درصد)

99739

113703

حق بیمه مشاغل آزاد (18 درصد)

128236

146190قابل ذکر است جدول فوق براساس حداقل دستمزد و سی روز در ماه بوده و در شش ماه اول سال ( ماه های 31 روز) میزان حق بیمه مقدار کمی با این جدول متفاوت است و افزایش می یابد. به عنوان مثال حق بیمه اجباری 284171 ریال می شود.


  • خبرنگار 94